جستجو
پيوندهاي مفيد
دانلودها
تبليغات

مراحل اخذ مجوز صنعتی

اخذ جواز تاسيس واحد توليدي، طراحي و مونتاژ:
 
·  پس از طي مراحل مطالعاتي و انتخاب طرح، مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان و اخذ فرم جواز تاسيس 
·  با آگاهي از مقررات ’’ صنعتي، زيست محيطي، كار و امور اجتماعي و در صورت لزوم وابسته به موضوع فعاليت طرح، نظارت بر مواد غذائي ، داروئي و بهداشتي، شبكه دامپزشكي ‘‘ ، فرم جواز تاسيس تكميل و منضم به تصوير شناسنامه و يامدارك ثبت شركت به سازمان صنايع و معادن استان ارائه ميشود.
·  اخذ جواز تاسيس از سازمان صنايع و معادن
مراحل صدور پروانه بهره برداري
پرسشنامه پروانه بهره برداري توسط متقاضي از سازمان صنايع ومعادن ذيربط اخذ و پس از تكميل به آن سازمان ارائه ميگردد تا مورد بررسي و از نظر تكميل بودن اطلاعات مورد تائيد قرار گيرد
·  ظرفيت سنجي براي تعيين حداكثر ظرفيت توليد براساس ماشين آلات منصوبه توسط كارشناس ذيربط براي سه شيفت كاري يعني چهار هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد براي كليه صنايع در سال محاسبه ميگردد. در مواردي كه با توجه به ماهيت صنعت نياز به محاسبه تمام اوقات سال به عنوان روزهــاي كــاري ميباشد. (نظير كارخانه سيمان يا شيشه) اين ميزان به شش هزار و پانصد ساعت مفيد با راندمان 100 درصد افزايش مي يابد
·  درمورد واحدهايي كه داراي چند خط توليد جداگانه هستند در صورتي كه تنها يك يا چند خط از كل خطوط توليد آماده بهره برداري باشد صدور پروانه بهره برداري براي آن خطوط بلامانع است
·  صدور پروانه بهره برداري الزاما با توجه به قانون نحوه جلوگيري از آلودگي هوا مصوب 3/2/74 منوط به موافقت سازمان حفاظت محيط زيست است و براي صنايع غذائي و بهداشتي ودارويي با توجه به قانون مواد خوردني آشاميدني و آرايشي و بهداشتي مصوب 28/4/46 منوط به استعلام و اخذ موافقت وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكي و براي صنايع دارويي و غذايي دام و طيور با هماهنگي سازمان دامپزشكي كشور يا واحدهاي استاني آنها نيز خواهد بود
·  هزينه صدور پروانه بهره بــرداري بــر اساس تصويــب نامه 18154 مورخ 3/4/1364هيات وزيران به حساب شماره 310 خزانه واريز ميگردد
·  پروانه بهره برداري بر اساس اطلاعات جمع آوري شده مورد نياز در برگه رنگي مخصوص به همراه نامه ارسال پروانه بهره بــرداري تهيه و به متقاضي ارائه ميگــردد.
 
مراحل صدور جواز تاسيس واحد كشت و صنعت
·  انجام بررسي مطالعه و ارزيابي جهت انتخاب زمينه فعاليت واحد كشت و صنعت و محل اجراي آن توسط سرمايه گذار 
·  مراجعه به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط و يا سازمان جهادكشاورزي مورد نظر جهت دريافت پرسشنامه 
·  تكميل دو نسخه از پرسشنامه توسط متقاضي و اعاده يك نسخه از آن به سازمان جهاد كشاورزي و سازمان صنايع و معادن استان مربوط 
·  بررسي پرسشنامه توسط سازمان جهادكشاورزي و سازمان صنايع ومعادن استان ذيربط 
·  طرح نتايج بررسي در كميته مشترك متشكل از نمايندگان سازمان جهادكشاورزي و سازمان صــنايع و مــعادن اســتان ذيربط جهت اتخاذ تصميم (درصورت عدم تطبيق با ضوابط ارسال پاسخ با ذكر دلايل از سوي سازمان جهاد كشاورزي ) 
·  تكميل و امضاي فرم جواز تاسيس توسط سازمان جهادكشاورزي استان و ارسال به سازمان صنايع و معادن استان جهت امضاء و عودت آن به سازمان جهادكشاورزي ذيربط جهت صدور 
گواهي تحقيق و توسعه، مدركي است كه پس از بررسي كارشناسي و در صورت احراز شرايط از سوي سازمانهاي صنايع و معادن استانها صادر مي گردد و مدت اعتبار آن دو سال مي باشد
·  ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط 
·  بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه 
·  گذراندن دوره "مديريت تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي" توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه برگزار شده توسط سازمان صنايع ومعادن استانها و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران 
·  تكميل و ارسال كليه مدارك به سازمان صنايع ومعادن استان جهت صدور گواهي تحقيق و توسعه
 
·  مراحل صدور پروانه تحقيق و توسعه
پروانه تحقيق وتوسعه، مدركي است كه جهت دارندگان گواهي تحقيق و توسعه و پس از بررسي كارشناسي با حفظ شرايط لازم و طي دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي از سوي معاونت برنامه ريزي، توسعه و فناوري صادر مي گردد.
·  ارسال درخواست كتبي توسط واحد توليدي كه داراي گواهي تحقيق و توسعه باشد به سازمان صنايع و معادن استان ذيربط، بازديد از بخشهاي تحقيق و توسعه واحد توليدي توسط كارشناس سازمان صنايع و معادن استان و تكميل فرم مربوطه 
·  گذراندن دوره آموزشي تكميلي ويژه مديران تحقيق و توسعه واحدهاي توليدي توسط مسئول مركز تحقيق و توسعه برگزار شده توسط سازمانهاي صنايع و معادن استانها و يا مركز آموزش و تحقيقات صنعتي ايران 
·  تكميل و ارسال كليه مدارك پس از تاييد رئيس سازمان صنايع و معادن استان به دفتر پژوهش فناوري و آموزش وزارت صنايع و معادن جهت صدور پروانه تحقيق و توسعه 
 

ورود اعضاء ( ثبت نام )
 
نام كاربري
كلمه عبور
ورود
اطلاعيه ها
تبليغات
شالبافت
Aseman
zari1
chah
تبلیغ
فرم
صفحه اصلي | نقشه سايت | تماس با ما كليه حقوق اين وب سايت متعلق به شرکت خدماتی شهرک صنعتی شمس آباد مي باشد
طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط سارگون